kayedHibby Giard is onze arbeids- en huurrechtsspecialist en lid van de VAAMN (Vereniging arbeidsrecht advocaten Midden Nederland). Zij treft haar cliënten vaak in moeilijke persoonlijke of financiële omstandigheden. Of het nu iemand is wiens inkomen op het spel staat of een bedrijf dat moeilijke beslissingen moet nemen, zij biedt in eerste instantie een luisterend oor. Daarna is het tijd voor actie. Hibby Giard koppelt haar deskundigheid aan zelfverzekerdheid in en buiten de rechtszaal. Haar optreden kenmerkt zich door een no nonsens aanpak. Zij gaat samen met haar cliënt zonder omhaal recht op het doel af.
Hibby Giard is

Mw. mr. Hibby Giard is niet in dienst bij Ausma De Jong Advocaten B.V. doch werkt uitsluitend voor haar eenmanszaak mr. H. Giard.

Ausma De Jong Advocaten is een samenwerkingsverband tussen Ausma De Jong Advocaten B.V. en mr. R. Zilver, mr. H. Giard en mr. P.C. Smit. Allen zijn als entiteit ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, welke entiteiten altijd afzonderlijk dus nimmer gezamenlijk opdrachtnemer c.q. opdrachtgever zijn van de werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alleen de entiteit die opdrachtnemer c.q. opdrachtgever is van de werkzaamheden kan in voorkomend geval aansprakelijk worden gesteld, altijd met inachtneming van hetgeen in de ‘Algemene Voorwaarden’ (welke op verzoek worden toegezonden) is bepaald. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de entiteit wordt uitbetaald.

Details

VakgebiedArbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Huurrecht en Civielrecht
FunctieAdvocaat

Contactinfo

E-mailgiard@ausmadejong.nl
Mobiel nummer06 551 635 18
Telefoon kantoor030 605 1550