P.C. Smit

P.C. Smit

Civielrecht Familierecht Jeugdrecht Jeugdstrafrecht Strafrecht

Petra Smit is na haar studie in Den Haag als juridisch medewerker aan de slag gegaan en is vervolgens in 1999 beedigd als advocaat. Sindsdien heeft zij bij een middelgroot kantoor in Utrecht haar praktijk gevoerd, waarbij zij zich met name heeft toegelegd op het jeugd- en familierecht. Ook in het (jeugd) strafrecht heeft zij ruime ervaring opgedaan.

Petra is sinds augustus 2013 verbonden aan Ausma De Jong en voert bij Ausma De Jong als zelfstandig advocaat voor eigen rekening haar praktijk.

De zaken die Petra inhoudelijk behandelt lenen zich niet voor publiciteit; Petra heeft in de werkzaamheden die zij verricht binnen haar rechtsgebied discretie hoog in het vaandel staan. Bij de verschillende hulpverlenende instanties als bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg heeft zij een dusdanig goede naam als advocaat opgebouwd, dat men vanuit deze instanties graag de samenwerking aangaat met Petra. Dit is een gegeven, waarvan de clientele van Petra al jaren lang de vruchten plukt.

Petra Smit is niet in dienst bij Ausma De Jong Advocaten B.V. doch werkt uitsluitend voor haar eenmanszaak P.C. Smit.