Nieuws: Eenvoudig en gemakkelijk Hoger Beroep of Cassatie instellen

Ga terug

Bent u veroordeeld bent door de rechtbank of het gerechtshof en u bent het niet eens met de uitspraak, dan kunt u binnen 14 dagen na de uitspraak beroep of cassatie instellen. Indien u op de hoogte was van de zitting is dit binnen 14 dagen na de uitspraak. Als u niet op de hoogte was van de zitting, dan is dit binnen 14 dagen nadat u op de hoogte bent geraakt van de uitspraak. Na die tijd is de uitspraak onherroepelijk en kunt u mogelijk nog een gratieverzoek indienen, een betalingsregeling treffen of uitstel vragen voor het uitzitten van een gevangenisstraf.

Met het invullen van het formulier machtigt u Ausma De Jong Advocaten om namens u beroep of cassatie in te stellen. U krijgt de akte vervolgens toegezonden.

Direct Hoger Beroep of Cassatie instellen, dat kan via dit formulier.

In samenwerking met Juridische Hulp Online