Met Ausma De Jong Advocaten kiest u voor enthousiaste en gedegen strafpleiters met optimale inzet voor zowel de juridische als de menselijke kant van de zaak.

U kunt worden bijgestaan op het gebied van het fiscale proces- en boeterecht, het fiscale strafrecht en het invorderingsrecht. Ook hierin voorziet Ausma De Jong Advocaten.

Wij proberen u zo ongeschonden mogelijk door een arbeidsconflict heen te loodsen. Daarnaast doen wij een zaak niet alleen vóór, maar vooral samen met de cliënt.

Op het gebied van het familierecht heeft Ausma De Jong Advocaten jarenlange ervaring om gevoelige kwesties op een praktische en betaalbare wijze op te lossen.

Bij een geschil waar niet meer uit te komen is, is een stap naar de rechter een laatste redmiddel. Ausma De Jong Advocaten heeft hierin een jarenlange ervaring.

Het huurrecht is een breed rechtsgebied. Het is dan belangrijk u te laten bijstaan door een advocaat die gedreven en kundig is en het probleem inzichtelijk voor u maakt.