Algemeen civielrecht

Bij een geschil waar niet meer uit te komen is, is een stap naar de rechter een laatste redmiddel. Ausma De Jong Advocaten heeft een jarenlange ervaring in het procederen in zaken van velerlei aard. Toch is ons motto ‘voorkomen is beter dan genezen’. Wij proberen in eerste instantie met zo weinig mogelijk kosten de zaak zo goed mogelijk te regelen.

Mr. A.H.A. Beijersbergen van Henegouwen runt de civiele praktijk. Of het nu gaat om een auto die niet deugt, een vordering die niet betaald wordt of een geschil met de buren, als het niet anders kan, is het raadzaam een gesprek met haar aan te gaan. Tijdens dit gesprek worden alle aspecten van de zaak uitvoerig besproken en ontvangt u een begroting van de te verwachten kosten. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.

Tijdens het eerste kosteloze contact per telefoon of e-mail wordt beoordeeld of het zinvol is een vervolgafspraak te maken. Bij een vervolgafspraak worden alle ins en outs van de zaak uitvoerig besproken. Een eerste gesprek kost € 143,=. Als u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt de verschuldigde eigen bijdrage verrekend met de kosten voor het eerste gesprek. Als wij u betalend bijstaan, geldt het uurtarief voor de werkzaamheden na het eerste gesprek.

Door een aantal wijzigingen in het procesrecht kunnen civiele procedures sneller worden afgerond dan voorheen. Dit sluit ook aan op de werkwijze die ons voor ogen staat. Snel, deskundig en betaalbaar.