Familierecht

Op het gebied van het familierecht heeft Ausma De Jong Advocaten jarenlange ervaring om gevoelige kwesties op een praktische en betaalbare wijze op te lossen.

Het personen- en familierecht waarvoor u bij ons terecht kunt bestaat onder andere uit:

– afwikkeling van samenlevingscontracten en samenwoning
– gezag en omgang met kinderen
– voornaamswijziging
– adoptie
– ondertoezichtstelling
– uithuisplaatsing

In het algemeen zaken waarbij sprake is van persoonlijke banden en betrekkingen tussen partijen. Dit maakt dat de afwikkeling veelal met emoties gepaard gaat. Toch is een zakelijke afwikkeling in veel gevallen gewenst. Juist daarvoor is een advocaat de aangewezen juridische medestander. Indien u onverhoopt met dergelijke problemen te maken krijgt, kan Ausma De Jong Advocaten u daarin op een persoonlijke en professionele wijze bijstaan.

Mr. P.C. Smit runt – naast de civiele praktijk – de familiepraktijk binnen kantoor. Met de cliënt wordt eerst de situatie besproken. Daarbij wordt stilgestaan bij alle relevante omstandigheden, de wensen van de cliënt en de juridische (on)mogelijkheden. Getracht wordt een oplossing te vinden of te creëren waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Indien een dergelijke oplossing in het redelijke niet gevonden kan worden, wordt de zaak aan de rechter voorgelegd, om alsnog een goed en acceptabel resultaat te bereiken en het belang van de cliënt veilig te stellen. Het belang van de cliënt staat bij ons uiteraard voorop.

Wij staan u met raad en daad terzijde en adviseren u op diverse praktische punten om zo tot een optimaal resultaat te komen.

Tijdens het eerste kosteloze contact per telefoon of e-mail wordt beoordeeld of het zinvol is een vervolgafspraak te maken. Bij een vervolgafspraak worden alle ins en outs van de zaak uitvoerig besproken en ontvangt u een begroting van de te verwachten kosten. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. Een eerste gesprek kost € 141,=. Als u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt de verschuldigde eigen bijdrage verrekend met de kosten voor het eerste gesprek. Als wij u betalend bijstaan, geldt het uurtarief voor de werkzaamheden na het eerste gesprek.