Familierecht

Op het gebied van het familierecht heeft Ausma De Jong Advocaten jarenlange ervaring om gevoelige kwesties op een praktische en betaalbare wijze op te lossen.

De zaken waarvoor u bij ons terecht kunt betreffen:

  • afwikkeling van samenlevingscontracten en samenwoning
  • gezag en omgang met kinderen
  • opstellen ouderschapsplan
  • voornaamswijziging
  • adoptie
  • ondertoezichtstelling
  • uithuisplaatsing

In het algemeen zaken waarbij sprake is van persoonlijke banden en betrekkingen tussen partijen. Dit maakt dat de afwikkeling veelal met emoties gepaard gaat. Toch is een zakelijke afwikkeling in veel gevallen gewenst. Juist daarvoor is een advocaat de aangewezen juridische medestander. Indien u onverhoopt met dergelijke problemen te maken krijgt, kan Ausma De Jong Advocaten u daarin op een persoonlijke en professionele wijze bijstaan.

Met u wordt eerst de situatie besproken. Daarbij wordt stilgestaan bij alle relevante omstandigheden, uw wensen en de juridische (on)mogelijkheden. Getracht wordt een oplossing te vinden of te creëren waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Indien een dergelijke oplossing in het redelijke niet gevonden kan worden, wordt de zaak aan de rechter voorgelegd, om alsnog een goed en acceptabel resultaat te bereiken en uw belang van veilig te stellen. Het belang van de cliënt staat bij ons uiteraard voorop. Wij staan u met raad en daad terzijde en adviseren u op diverse praktische punten om zo tot een optimaal resultaat te komen.

Hebt u vragen of wil u een afspraak maken voor een online advies? Neem dan contact met ons op