Strafzaken

Ausma De Jong Advocaten richt zich voor een belangrijk deel op het strafrecht. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen betalende en pro deo-zaken.

De advocaten zijn kundig en gedreven in uiteenlopende zaken, waaronder verdovende middelen, levens- en geweldsdelicten, zedenzaken alsmede vermogensdelicten en verkeersdelicten, waaronder rijden onder invloed en alles wat daarmee samenhangt.

Naast deskundige juridische begeleiding is er volop aandacht voor de persoon van de cliënt en wordt iedere zaak op geheel eigen wijze en ‘to the point’ bepleit.

Indien u bent gearresteerd, gedetineerd of gedagvaard kunt u of kan uw familie contact met ons opnemen. Voor dringende zaken zelfs 24-uur per dag via 06 222 01 221 of via de strafrechtlijn 030 6051550.

Aan de hand van de stukken wordt samen met de cliënt de aanpak van de zaak besproken. Indien de cliënt gedetineerd is, wordt de cliënt regelmatig door ons bezocht. Onze cliënten bevinden zich in heel het land en wij treden op bij alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland.

Zaken waarin mr. Ausma, mr. De Jong, mr. Zilver, mr. Smit, mr. De Lange en mr. Bussink recentelijk verdachten hebben bijgestaan betreffen o.a. de moord op Guus Völker, Slager Pott, de moeder uit IJsselstein, de ex-directeur GelreDome, Bob H. (Sandra Hazeleger), Sander V. (Milly Boele), de Zeister brandmoord, de Tsjechische skimoord, Somalische kapers, de Hofstadgroep, Chaamse Maïsmoord, e.a.

Meer actuele zaken waarin mr. Ausma, mr. De Jong, mr. Zilver, mr. Smit, mr. De Lange en mr. Bussink recentelijk verdachten hebben bijgestaan, vindt u op onze nieuwspagina. Met Ausma De Jong Strafrechtadvocaten kiest u voor enthousiaste en gedegen strafpleiters met optimale inzet voor zowel de juridische als de menselijke kant van de zaak.